Generalforsamlin 04 -07-2020 kl.10.00

 

Der Afholdes i Klubhuset Skolevænget

 

Dagsorden:

 

1:formand byder velkommen

 

2: Valg af dirigent

 

3: Valg af Stemmetæller 2 stk.

 

 4: Årsberetning (Formand Kim Rasmussen )

 

 5: Regnskab 2019 (Kasserer Karsten Ramdal)

 

 6: Valg

Formand.  Kim Rasmussen

Lars Svendsen

Mikael Nielsen

 

7: indkomne Forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før kan sendes til mail. kim-brygger@live.dk

 8: evt.